Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy

biuro@nadgabaryty.com | 61 29-63-937 | ul. Czarnkowska 119. 64-600 Oborniki

Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy
Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy
Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy

HOME

O FIRMIE

OFERTA

TABOR

BAZA

PILOTAŻ

GALERIA

KONTAKT

ZAPYTANIE OFERTOWE

PYTANIA I ODPOWIEDZI ( FAQ )

PILOTAŻ

Firma EXPRESS-BUD-TRANS

BEZPIECZEŃSTWO

Organizacja przewozu ponadgabarytowego obejmuje kompleksową obsługę transportowo-spedycyjną ładunku, którego masa, naciski osi lub wymiary przekraczają dopuszczalne wielkości określone w przepisach o ruchu drogowym.

 

Przewóz ładunku ponadgabarytowego musi być przemyślany w najdrobniejszych szczegółach. Często konieczne jest zaangażowanie pilotów, którzy dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego, podczas przejazdu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym. Wymagania dotyczące pilotażu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż.

 

Zgodnie z Dz. Ustaw nr 110 poz. 1165:

pilotowanie — jest to zespół czynności wykonywanych na drodze przez pilotów korzystających z pojazdów wykonujących pilotaż, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu;

pilot — osoba upoważniona do wydawania poleceń i sygnałów innym uczestnikom ruchu drogowego, bezpośrednio odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu;

pojazd wykonujący pilotaż — odpowiednio wyposażony i oznakowany pojazd samochodowy, przy którego użyciu zabezpiecza się przejazd pojazdu lub kolumny pojazdów.

 

Pojazd, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

 

długość pojazdu — 23,00 m,

szerokość — 3,20 m,

wysokość — 4,50 m

 

Powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotaż.

 

Pojazd, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

długość pojazdu — 28,00 m,

szerokość — 3,60 m,

wysokość — 4,70 m,

masa całkowita — 60 t

 

powinien być pilotowany przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotaż, poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu.

 

Pojazd wykonujący pilotaż powinien być wyposażony w:

Tablicę oznakowania pojazdu wykonującego pilotaż z napisem PILOT i napisem określającym największà szerokość pojazdu pilotowanego, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia;

dwa światła błyskowe barwy żółtej, widoczne ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i niepowodujące oślepiania innych uczestników ruchu;

środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi;

urządzenia nagłaśniające.

 

Podczas pilotowania pilot:

zapewnia właściwą organizację przejazdu pojazdów zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu;

sprawuje bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdów w czasie przejazdu i postoju;

kieruje ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym przepisami o kierowaniu ruchem drogowym;

podejmuje decyzję o wstrzymaniu pilotowania w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa.

 

Pojazd nienormatywny powinien być pilotowany przez Policję, jeżeli jest spełniony przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

szerokość jezdni, na trasie przejazdu pojazdu nienormatywnego, wraz z poboczem posiadającym ten sam rodzaj konstrukcji nawierzchni co jezdnia, pozostawiona dla przeciwnego kierunku ruchu na jezdniach dwukierunkowych lub dla tego samego kierunku ruchu na jezdniach jednokierunkowych, jest mniejsza niż 2 m;

długość pojedynczego pojazdu lub zespołu pojazdów przekracza 50 m;

łączna długość pojazdów pilotowanych przekracza 150 m.

 

Jesteśmy w stanie zorganizować przewóz ładunków ponadgabarytowych o wadze do 250 ton w dowolnym kierunku (Unia Europejska, Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Turcja, Skandynawia i wiele więcej).

 

Oprócz samego procesu transportu, zajmujemy się zorganizowaniem zezwoleń, pilotażu oraz eskorty policji, jeżeli takowe są wymagane. . Organizujemy również pilotaż 3 kategorii niemieckiej – BF3. Pojazdy BF3 służą do eskortowania transportów wysokotonażowych i wielkogabarytowych i posiadają wyposażenie zgodne z niemieckimi przepisami transportowymi Stvzo (niemieckiej ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego), m.in. :

 

zintegrowane żółte światło migowe i błyskowe

2 światła uprzywilejowania dla żółtego światła migowego (żółte światła obrysowe) zgodnie z § 52 ust. 4 StVZO (niemieckiej ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego).

 

Ponadto oferujemy wcześniejszy objazd trasy oraz wykonanie pomiarów mostów i wiaduktów – warto bowiem pamiętać, że standardowa wysokość mostów w Polsce wynosi 4,5 m, co może być nieco problematyczne w przypadku wysokich ładunków. Należy również zwracać uwagę na oznaczenia umieszczone przy wiaduktachPilotaż pojazdu - Pilotaż pojazdów w czasie ruchu drogowego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

JESTEŚMY ZAWSZE OTWARCI NA NOWE WYZWANIA. ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS

A PRZEKONASZ SIĘ, ŻE WKŁADAMY CAŁE SERCE W TO CO ROBIMY

Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy

64-600 Oborniki

ul. Czarnkowska 119

Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy

Tel/fax. 61 29-63-937

Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy

biuro@nadgabaryty.com

DZIAŁ SPEDYCJI

Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy

Tel/kom. 535-800-155

Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy

biuro@nadgabaryty.com

Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy

Gadu-Gadu: 5460096

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

biuro@nadgabaryty.com | 61 29-63-937 | ul. Czarnkowska 119. 64-600 Oborniki

Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy Nadgabaryty - transport ponadgabarytowy